Ekscytująca wiadomość dla chcących uporządkować swój dom i życie: Marie Kondo tworzy internetowy kurs sprzątania KonMari. Dostępny będzie online w formie video.

Oto wszystko czego dotychczas dowiedzieliśmy się o tym projekcie:

  • Nazwa kursu to „Tidy up your home”.
  • Kurs będzie interaktywnym wprowadzeniem do metody sprzątania i porządkowania KonMari w formie video.
  • Przeznaczony będzie dla osób które albo nie znają jeszcze metody KonMari, albo czytały książki, ale mimo wszystko chciałyby przyswoić sobie tę wiedzę w inny sposób.
  • Dzięki formie video, Marie będzie mogła wyjaśnić detale swojej metody w sposób bardziej bezpośredni niż w książkach. Z oczywistych powodów będzie mogła również własnoręcznie  (literalnie ☺)  zaprezentować jak składać ubrania.
  • Kurs będzie płatny. Cena nie jest jeszcze znana.
  • Platforma na której będzie można uzyskać dostęp do kursu to Udemy. Na ten moment kurs jeszcze nie jest widoczny.
  • Rejestracja otwiera się 3 listopada.
  • Uczestnicy kursu otrzymają dostęp do zamkniętego forum dla kursantów na Udemy.
  • Uczestnicy kursu otrzymają dostęp do zamkniętej grupy dla kursantów na Facebooku.

Z jednej strony, jest to więc powielenie materiałów przedstawionych w Magii sprzątania i Tokimeki. Magia sprzątania w praktyce. Z drugiej zaś – istnieje wiele osób, które nad lekturę książek, preferują formę kursu. A zwłaszcza związaną z nim atmosferę rozwoju osobistego i nauki.

Projekt jest zatem naturalnym rozwinięciem wizji KonMari, która widzi swoją misję jako sprawienie, by świat był lepiej zorganizowany. ☺

Informacje i zdjęcie w nagłówku pochodzą z newslettera KonMari.